«
جلسه پیش‌دفاع
»
عنوان پايان‌نامه

بررسی تاریخی وضعیت نظام آموزشی امامیه از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری

نسخه مناسب چاپ
رشته: 
تاریخ
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محسن رنجبر
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی و دکتر دانش کیا و دکتر داداش نژاد
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد جواد یاوری
تاريخ: 
۲۵ / ۰۲ / ۹۶
ساعت: 
۰۸:۰۰
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره ۲ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها

www.edu.iki.ac.ir