«
جلسه پیش‌دفاع
»
عنوان پايان‌نامه

الگوی تربیت عرفانی بر اساس مکتب تربیتی نجف اشرف

نسخه مناسب چاپ
رشته: 
فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
استاد مشاور: 
آیت الله محمد باقر تحریری
استاد داور: 
حجت الاسلام سید یدالله یزدان پناه و حجت الاسلام محمد بهشتی و حجت الاسلام دکتر هادی رزاقی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام کمال مظلومی زاده
تاريخ: 
۱۹ / ۰۲ / ۹۶
ساعت: 
۱۷:۰۰
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره ۲ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها

www.edu.iki.ac.ir