«
جلسه دفاع
»
عنوان پايان‌نامه

مبانی و تعیین گستره حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق

نسخه مناسب چاپ
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محمد رضا باقرزاده
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر سید علی میرداماد
دانش‌پژوه: 
محمد حسین گرگانی
تاريخ: 
۱۲ / ۰۲ / ۹۶
ساعت: 
۱۸:۰۰
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره ۲ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها

www.edu.iki.ac.ir