«
جلسه دفاع
»
عنوان پايان‌نامه

بررسی ادعای تأثیرپذیری اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد؛تحلیل تاریخی و محتوایی

نسخه مناسب چاپ
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر حسینی قلعه بهمن
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محمد حسین فاریاب
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر علی رستمیان و دکتر امیر خواص و حجت الاسلام دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید محمد حاجتی
تاريخ: 
۱۱ / ۰۲ / ۹۶
ساعت: 
۱۱:۰۰
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره ۲ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها

www.edu.iki.ac.ir