«
جلسه دفاع
»
عنوان پايان‌نامه

بررسی مبانی کلامی سید قطب در ماهیت حکومت دینی و مشروعیت سیاسی

نسخه مناسب چاپ
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر صفدر الهی راد
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر میرعلی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر علیزاده موسوی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام عباس نجفی
تاريخ: 
۱۱ / ۰۲ / ۹۶
ساعت: 
۱۸:۰۰
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره ۲ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها

www.edu.iki.ac.ir