گزارش برگزاری اردوهای آموزشی سال ۱۳۹۵

نسخه مناسب چاپ

ردیف

اردوی علمی گروه

اهداف اردو

مقصد

تعداد روز

تاریخ برگزاری

اردو

تعداد شرکت کننده

۱

ادیان

آشنایی بیشتر و بدون واسطه دانش پژوهان با فرق و ادیان موجود در استان اعم از زرتشت و یهودیت- بازدید از اماکن دینی اقلیت های دینی استان نظیر کنیه- آتشکده زرتشتیان و...

یزد

۳

۴/۱۲/۹۵

لغایت

۷/۱۲/۹۵

۳۰

۲

حقوق

بازدید از مجلس شورای اسلامی وآشنایی با نحوه اداره مجلس و قانونگذاری- بازدید از اداره تنقیح قوانین مجلس و آشنایی با سازومار آن-

بازدید از مرکز تحقیقات شورای نگهبان و آشنایی با نحوه فعالیتهای آن

تهران

۱

۱۳/۱۱/۱۳۹۵

۲۹

۳

تاریخ

آشنایی با مراکز اسناد و منابع تاریخی- دیدار از اماکن تاریخی و سیاسی مرتبط با رشته- دیدار با اساتید حوزه تاریخنگاری و استفاده از تجربیات آنها- ارتقاء سطح علمی و آگاهی دانش پژوهان و اساتید در حوزه های مرتبط با گروه

تهران

۲

۲۹/۱۱/۹۵

لغایت

۳۰/۱۱/۱۳۹۵

۲۳

۴

علوم سیاسی

آشنایی با جغرافیای سیاسی منطقه خلیج فارس- آشنایی با راهبردها و استراتژی های امنیتی نظامی منطقه-

جزیره خارک

۵

۱۵/۱۲/۱۳۹۵

لغایت

۲۰/۱۲/۱۳۹۵

۲۴

 

۵

علوم قرآنی

بازدید از دانشگاه رضوی – بازدید از موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی – دیدار با جمعی از مفسیرین و علما

مشهد

۶

۳۰/۱۱/۱۳۹۵

لغایت

۵/۱۲/۱۳۹۵

۲۱

۶

کلام

دیدار از مراکزدانشگاهی- دیدار با برخی شخصیتهای علمی و برگزاری نشست علمی

مشهد

۴

۱۰/۱۲/۹۵

لغایت

۱۳/۱۰/۹۵

۲۳

۷

علوم تربیتی

برگزاری نشست علمی و هم اندیشی با مسئولین و اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی(گروه علوم تربیتی) – بازدید از حوزه علمیه حصرت مهدی(عج) و آشنایی با فعالیت های تربیتی آن- آشنایی با فعالیت های گروه تربیت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی ( رویکرد تجربی – تربیتی)

مشهد

۴

۲۰/۱۲/۹۵

لغایت

۲۴/۱۲/۹۵

۲۷

 

موضوع خبر:

www.edu.iki.ac.ir