همایش دانش پژوهان نیمه حضوری

نسخه مناسب چاپ

همایش دانش پژوهان نیمه حضوری

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

با سخنرانی حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی دامت برکاته

اهداف همایش:

تبیین اهداف آموزشی و ارائه توضیحات لازم توسط کارشناسان 

و آشنایی بیشتر دانش پژوهان با شرح وظایف بخش های مختلف و استفاده از نظرات کارشناسان

زمان: پنج شنبه ۵ اسفند ماه ۹۵

ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰

مکان: تالار مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

موضوع خبر:

www.edu.iki.ac.ir