«
جلسه پیش‌دفاع
»
عنوان پايان‌نامه

چیستی ، اعتبار و هستی اعتباریات

نسخه مناسب چاپ
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر علی عباسی
استاد داور: 
حجت الاسلام اکبر میرسپاه و حجت الاسلام دکتر احمد ابوترابی و حجت الاسلام دکتر یارعلی کرد فیروزجائی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام عبدالله فتحی
تاريخ: 
۱۱ / ۱۲ / ۹۵
ساعت: 
۱۹:۰۰
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره ۲ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها

www.edu.iki.ac.ir