«
جلسه پیش‌دفاع
»
عنوان پايان‌نامه

طراحی الگوی اثرگذاری حوزه علمیه بر فرآیند خط مشی عمومی از منظر مقام معظم رهبری

نسخه مناسب چاپ
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر وحید خاشعی
استاد مشاور: 
دکتر عادل آذر و حجت الاسلام دکتر حسین مظفری
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محسن منطقی و دکتر محمدتقی نوروزی و دکتر عبدالله توکلی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام صادق استوار
تاريخ: 
۰۵ / ۱۲ / ۹۵
ساعت: 
۱۵:۰۰
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره ۲ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها

www.edu.iki.ac.ir