«
جلسه دفاع
»
عنوان پايان‌نامه

مدیریت تحول گروهی در سازمان از منظر قرآن

نسخه مناسب چاپ
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر محمد تقی نوروزی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محمد حسن جعفری
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر منصور اسدی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مجتبی یاورفینی
تاريخ: 
۲۸ / ۱۱ / ۹۵
ساعت: 
۱۰:۳۰
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره ۲ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها

www.edu.iki.ac.ir