«
جلسه پیش‌دفاع
»
عنوان پايان‌نامه

شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی

نسخه مناسب چاپ
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محسن رضوانی و حجت الاسلام دکتر سید باقری و حجت الاسلام دکتر حیات الله یوسفی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد حسین خلوصی
تاريخ: 
۱۹ / ۱۱ / ۹۵
ساعت: 
۱۰:۰۰
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره ۲ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها

www.edu.iki.ac.ir