«
جلسه دفاع
»
عنوان پايان‌نامه

نقش جریان های فکری معاصر جهان اسلام در تثبیت یا تغییر نظام سلطه

نسخه مناسب چاپ
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی
استاد داور: 
دکتر منوچهر محمدی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جواد عبداللهی
تاريخ: 
۲۰ / ۱۱ / ۹۵
ساعت: 
۱۰:۰۰
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره ۲ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها

www.edu.iki.ac.ir