«
جلسه دفاع
»
عنوان پايان‌نامه

شیوه مواجه معصومان در برابر تهاجم های اهل کتاب

نسخه مناسب چاپ
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد حسین طاهری
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر مرتضی صانعی
استاد داور: 
حجت الاسلام سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد رضا اسدی
تاريخ: 
۲۳ / ۰۹ / ۹۵
ساعت: 
۰۹:۰۰
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره ۲ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها

www.edu.iki.ac.ir