برگزاری آزمون ورودی دکتری ۹۵ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

نسخه مناسب چاپ
برگزاری آزمون ورودی دکتری ۹۵ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
آزمون ورودی کتبی تخصصی دکتری سال تحصیلی ۹۶-۹۵ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره در تاریخ‌‌های ۲۷ / ۲۸ / ۲۹ /۱۳۹۵/۰۷ در هفت رشته تحصیلی دین شناسی ، فلسفه علوم اجتماعی ،  علوم اقتصادی، علوم سیاسی ، کلام ، مدیریت و تاریخ با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد.

موضوع خبر:

www.edu.iki.ac.ir