گزارش تصویری اردوی توجیهی - علمی دانش‌پژوهان ورودی ۹۵(بخش دوم)

نسخه مناسب چاپ

برگزاری کلاس‌های اخلاق در اردوی توجیهی - علمی دانش‌پژوهان ورودی۹۵

 

موضوع خبر:

www.edu.iki.ac.ir