اردوهای ۱۳۸۸

نسخه مناسب چاپ
رديف نام گروه هدف از برگزاري نام شهر تعداد تاريخ برگزاري
۱ جامعه شناسي با عنايت به ثبات فرهنگي و حفظ برخي ابعاد فرهنگ ايراني در روستاي ابيانه و در عين حالي که امکان تغيير آنها وجود داشته است، بررسي اين موضوع و الگوگيري براي حفظ هويت ايراني کاشان (ابيانه) ۱۱

۲۵/۱۲/۱۳۸۸                        

۲ علوم سياسي تکميل مباحث علمي ارائه شده در دروس مربوط به تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران (براي تطبيق تئوري با عمل) اردبيل تبريز ۳۳ ۲۲/۸/۱۳۸۸  ۲۶/۸/۱۳۸۸
۳ فلسفه ۱ـ تبادل آراء فلسفة اسلامي
۲ـ ارتباط علمي بيشتر دانش‌پژوهان با اساتيد گروه
۳ـ شکستن جو ضد فلسفي در مشهد
 
مشهد ۲۱ ۲۷/۱۱/۱۳۸۸ ۳۰/۱۱/۱۳۸۸
۴ اقتصاد جهت افزايش توان علمي و عملي دانش‌پژوهان در درس‌هاي اقتصاد ايران و اقتصاد توسعه اصفهان فولاد مبارکه ۳۵ ۵/۱۲/۱۳۸۸
۵ مدرسي معارف ۱ـ آشنايي با مراکز علمي
۲ـ ديدار با علما و صاحب‌نظران
۳ـ بررسي يکي از مسائل مهم رشته مانند روش کشف کارکرد و قلمرو دين
۴ـ آشنايي با عنوان، سئوالات و پيش فرض‌هاي پايان‌نامه‌هاي ديگر اعضاي گروه 
 
مشهد ۱۶ ۳۰/۱۱/۱۳۸۸  ۳/۱۲/۱۳۸۸
۶ کلام ۱ـ برگزاري‌نشست‌هاي علمي با محور عقل و وحي
۲ـ بازديد از دانشگاه رضوي و جلسه با علماي مشهد از جمله آيت ا… علم‌الهدي امام جمعه 
 
مشهد ۲۲ ۷/۱۲/ ۱۳۸۸ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸
۷ اديان ۱ـ آشنايي دانش‌پژوهان با آيين زرتشت و يهوديت
۲ـ بازديد از مراکز ديني اديان فوق
۳ـ نشست با ارباب اديان فوق
 
يزد ۴۴ ۱۳/۱۲/۱۳۸۸ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸

 

www.edu.iki.ac.ir