فرم‌هاي پايان‌نامه‌

دانش‌پژوهان محترم مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) جهت دانلود فرم‌هاي مربوط به مقاطع مختلف تحصیلی از طريق لينک‌هاي زير اقدام فرمائید.

پیوستاندازه
فرم انجام اصلاخات دکتری ۱۴۶.۶۳ کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع کاشناسی ارشد۱۷۳.۳۲ کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع دکتری۹۳.۸۱ کیلوبایت
فرم درخواست تمدید ترم اول تحصیلی۱۸۹.۶۹ کیلوبایت
فرم درخواست تمدید ترم دوم تحصیلی۱۸۷.۲۹ کیلوبایت
راهنمای تدوین پایان نامه ارشد و دکتری۵۲۵.۸۱ کیلوبایت
فرم انجام اصلاحات دعاع ارشد۱۴۴.۸۳ کیلوبایت
صورتجلسه شورای علمی پایان نامه ها۲۰۰.۵۹ کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله دکتری۱۸۸.۲۳ کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله ارشد۱۵۰.۹۱ کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتری۱۵۴.۴۲ کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه سمیناردکتری۱۳۳.۷ کیلوبایت
فرم صورتجلسه شواری علمی گروه۱۶۵.۲۱ کیلوبایت
فرم گزارش سیر پیشرفت پایان نامه ارشد۲۰۳.۶۴ کیلوبایت
فرم گزارش سیر پیشرفت پایان نامه دکتری۱۶۳.۱۳ کیلوبایت
فرم معرفی استاد مشاور۱۸۳.۳۲ کیلوبایت
طرح پایان نامه با تحقیق میدانی ۲۱۷.۰۱ کیلوبایت
طرح پایان نامه بدون تحقیق میدانی۲۵۸.۲۲ کیلوبایت
طرح نامه دکتری میدانی۲۲۱.۵ کیلوبایت
طرح نامه دکتری بدون میدانی۲۷۳.۷۳ کیلوبایت

www.edu.iki.ac.ir