مدیر پذیرش

نسخه مناسب چاپ

جناب حجت الاسلام والمسلمین مهدي عباسي

از سال ۷۳ - ۷۲ دروس مقدمات رادر حوزه علميه دارالحكمه اصفهان شروع كردم وتا پايان پايه هفتم ادامه دادم سپس در سال تحصيلي ۸۰ - ۷۹ همزمان با پذيرش در دوره كارشناسي مؤسسه در رشته حقوق به قم مهاجرت نمودم و پايه ۸ تا ۱۰ را در دروس فقه و اصول اساتيدي همچون آقاي استادي، عليدوست، اميني، واعظي و پس از آن در سال ۸۳ در دروس خارج آيات عظام تبريزي (ره)،گنجي، مددي شركت داشته‌ام همچنين پس از اتمام مقطع كارشناسي مؤسسه در سال ۸۵در مقطع ارشد رشته حقوق جزا پذيرفته شده و در حال حاضر مشغول به تدوين پايان‌نامه مي‌باشم.

مقالات:

مقاله‌اي تحت عنوان مجازات سقط جنين عمدي

موضوع پايان‌نامه در حال تدوين: بررسي فقهي، حقوقي اصل قانوني بودن جرم و مجازات

سوابق تدريس:

طرح ولايت دانشجويي عنوان فلسفه حقوق در دانشگاه‌هاي فردوسي‌مشهد و دولتي

شهر‌كرد

سوابق اجرايي:

رييس اداره آموزش درسال ۸۸

www.edu.iki.ac.ir