مدیر آموزش‌های آزاد

نسخه مناسب چاپ

حجة الاسلام والمسلمین صفدر الهی راد

 

سوابق تحصیلی

◦دانش‌آموختة حوزة علمیه قم در مقطع خارج
◦کارشناسی رشتة کلام از مؤسسه امام خمینی(ره)
◦کارشناسی ارشد دین‌شناسی مؤسسه امام خمینی (ره)؛ موضوع رساله: نقد و بررسی الهیات پست‌لیبرال جُرج لیندبک
◦دکترای کلام اسلامی با گرایش کلام سیاسی مؤسسه امام خمینی (ره)

◦ عضو هیأت علمی موسسه
 

سوابق پژوهشی

کتاب‌های منتشرشده و در دست تدوین

۱.الهیات پست‌لیبرال: نقد و بررسی ماهیت آموزه‌های دینی از منظر جُرج لیندبک: بهار ۱۳۹۰؛ انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره).
۲.مبانی اندیشه اسلامی ۳ (انسان، راه و راهنماشناسی)، مجموعه نویسندگان ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰؛ انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره).
۳.درسنامه آشنایی با هرمنوتیک: در مرحلة نهایی نظارت و ارزیابی سازمان سمت و معاونت پژوهش مؤسسه امام خمینی(ره).
۴.پایان‌نامه دکتری با عنوان: نقد و بررسی نظریه‌های مشروعیت در کلام سیاسی اشاعره.
۵.طرح پژوهشی با عنوان: شاخص­های عدالت سیاسی از منظر اسلام در حال تدوین برای پژوهشگاه اندیشۀ سیاسی.

 

مقالات منتشرشده

۱.بازخوانی معناشناختی کلام سیاسی و نسبت آن با فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، فصلنامه معرفت کلامی، شماره ۶.
۲.بررسي مسأله صدق در الهيات پست ليبرال، فصلنامه علمی- پژوهشی معرفت فلسفی، شماره ۲۲.
۳.بررسي نگرش زباني - فرهنگي در الهيات پست ليبرال، فصلنامه معرفت کلامی (با رویکرد علمی- پژوهشی)، شماره ۱.
۴.مسألة شر، ماهنامه علمی- ترویجی معرفت، شماره ۸۸.
۵.امکان و ضرورت معاد روحانی، ماهنامه علمی- ترویجی معرفت، شماره ۱۷۸.
۶.خداگونگی انسان در آفرینش،‌ ماهنامه علمی- ترویجی معرفت، شماره ۱۲۳.
۷.بررسي ديدگاه تجربه گرايي دينی در تفسير وحي، مجله علمی - تخصصی رواق انديشه، شماره۳۶.

مقالات در دست انتشار

۱.بازخوانی معناسناختی مشروعیت سیاسی
۲.مشروعیت در کلام سیاسی شیخ مفید
۳.نقد مقاله تجربه دینی تألیف احمد نراقی
۴.بررسی تطور دیدگاه‌های فلاسفه و متکلمان در باب تجرّد نفس
۵.چیستی معاد روحانی

 

کسب امتیاز

کسب نشان شیخ بهایی و رتبة اول پایان‌نامه سال دانشجویی (مقطع کارشناسی ارشد) در سیزدهمین جشنواره پایان‌نامة سال دانشجویی: با عنوان نقد و بررسي الهيات پست‌ليبرال جُرج ليندبک
سوابق تدریس

۱.کلام اسلامی (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد): مؤسسه امام خمینی(ره)
۲.فلسفه دین، مسائل جدید کلامی، کلام اسلامی: دانشگاه معارف و مرکز نیمه‌حضوری وابسته به مؤسسه امام خمینی(ره)
۳.کلام جدید: مرکز سطح سه تبلیغ
۴.پلوراليسم ديني و تعدد قرائت‌ها: مراکز دانشگاهي و حوزوي
۵.انسان، راه و راهنماشناسی: طرح ولایت دانشجویی و دبیران
۶.معرفت‌شناسی و مبانی معرفت دینی: طرح ولایت دانشجویی و دبیران
۷.ولایت فقیه/ نظام سیاسی اسلام: حوزة علمیه، دانشگاه‌ها، مدیران ارشد استان­ها و سپاه.
۸.فرجام‌شناسی: فرماندهان انتظامی سراسر کشور
۹.مسیحیت‌شناسی انتقادی: دانشگاه قم و سازمان بسیج دانشجویی (تهران)

 

www.edu.iki.ac.ir