مدارک لازم جهت صدور دانش نامه (اصلي و موقت)

نسخه مناسب چاپ

مدارک لازم جهت صدور دانش نامه (اصلي و موقت)

 

۱-مراجعه به خدمات آموزش (جهت ارسال نامه پورتالي به دانش آموختگان)

۲-مراجعه به امتحانات جهت دريافت پرونده تحصيلي (وارائه آن به دانش آموختگان)

۳-ارائه کارت دانش پژوهی

۴-گواهی سطح دوحوزه (ارزیابی) برای کارشناسی وسطح سه برای ارشد و دکتري
۵-دو قطعه عکس پرسنلی جدید (۳*۲زمینه سفید)
  * مقطع ارشد و دکتري عکس ملبس الزامي است.
۶-يک سری کپي شناسنامه از تمام صفحات و اتباع غير ايراني کپي گذر نامه جديد
  * درصورت تغييرمشخصات شناسنامه و گذرنامه دو سري کپي جديدازتمام صفحات
۷-کپي کارت ملی پشت و رو
۸-پرداخت فيش  به مبلغ ۱۵۰۰ تومان به شماره حساب(۰۱۰۵۹۷۳۰۰۱۰۰۰) بانک ملی جهت ابطال تمبر و برچسب هولوگرام دانش نامه اصلي

 

توجه :مدت مراحل اجرایی صدور دانش نامه موقت, یک روز و اصلي کمتر از یک سال می باشد.
ساعت مراجعه ۷الي۱۴:۳۰         تلفن  ۳۲۱۱۳۳۱۲   --   ۳۲۱۱۳۳۱۳

 

درصورت داشتن مدرک رسمي مقطع قبل ،ارائه آن جهت گرفتن اسکن  ونصب هولوگرام الزامي است

 

آدرس  : قم بلوار امين  - بلوار جمهوري اسلامي  - موسسه آموزشي پژوهشي  امام خميني  (ره)  - طبقه سوم  انتهاي را هرو اول  - دانش آموختگان
 

www.edu.iki.ac.ir