آيين‌نامه‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی

نسخه مناسب چاپ
پیوستاندازه
آئین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور۳۰۳.۸ کیلوبایت
آئین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی جامعة‌المصطفی۹۶.۴۴ کیلوبایت
آئین نامه آموزشی غیر انتفاعی صدر۲۰۱.۵۸ کیلوبایت
آئین نامه آموزشی غیر انتفاعی مهر البرز۶۷.۱۱ کیلوبایت
آئین نامه دکتری دانشگاه قم۱۲۴.۳۱ کیلوبایت
آئین نامه کارشناسی دانشگاه قم۹۳.۴۸ کیلوبایت
آئین نامه مراحل اداری و نگارشی در تصویب،تدوین و دفاع از پایان‌نامه در مقطع ارشد و دکتری۲۳۶.۳۶ کیلوبایت
آئین نامه اردوهای علمی دانشگاه علم و صنعت۵۸.۸۹ کیلوبایت
آئین نامه شیوه‌ نامه دانشگاه علوم اقتصادی۳۷۷.۹۸ کیلوبایت
آشنائی با آئین‌ نامه‌‌های بنیاد ملی نخبگان۸۷۰.۱۵ کیلوبایت
دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی۴۸.۷۱ کیلوبایت
دستورالعمل اجرائی تمدید ارشد دانشگاه تربیت مدرس۱۳۸.۰۶ کیلوبایت
دستورالعمل اجرائی تمدید تحصیلی ارشد دانشگاه تربیت مدرس۷۱.۱۲ کیلوبایت
دستورالعمل جدید پذیرش دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری۶۶.۶۴ کیلوبایت
دستورالعمل نحوه انتخاب استاد نمونه سالانه دانشگاه تربیت مدرس۵۹.۱۶ کیلوبایت
دستورالعمل نحوه ارائه درس به صورت معرفی به استاد در دوره‌های ارشد و دکتری۵۹.۲۸ کیلوبایت
دستورالعمل نحوه مدل سازی دروس تخصصی ارشد و دکتری۸۱.۸۹ کیلوبایت
اطلاعات شرایط لازم برای عضویت در کادر علمی دانشگاه آزاد اسلامی۷۵.۴۲ کیلوبایت
فرم طرح تحقیق پایان‌نامه دانشگاه قم۱۷۲.۹۲ کیلوبایت
خلاصه برخی از مقررات آموزشی دوره دکتری دانشگاه تهران۲۵.۶۶ کیلوبایت
خلاصه برخی از مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران۲۸.۷۹ کیلوبایت
خلاصه‌ای از آئین نامه آموزشی دانشگاه آزاد۷۵.۶۴ کیلوبایت
مقررات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی۸۶.۵ کیلوبایت
روش اجرائی تمدید تحصیل دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس۴۵.۸۶ کیلوبایت
ساختار پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دانشگاه دکتری دانشگاه تهران۶۶.۸۵ کیلوبایت
شرایط پذیرش دانشجوی خارجی دانشگاه فردوسی مشهد۵۷.۲۵ کیلوبایت
شیوه‌نامه تدوین و نگارش پایان‌نامه دانشگاه قم۴۶۲.۳۱ کیلوبایت

www.edu.iki.ac.ir