آيين‌نامه‌هاي وزارت علوم تحقیقات فناوری

نسخه مناسب چاپ
پیوستاندازه
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۴۱.۸۸ مگابایت
آئین نامه آموزش دکتری مصوب ۸۹۱۷۶.۰۶ کیلوبایت
آئین نامه آموزش کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۱۴۲.۶۹ کیلوبایت
آئین نامه آموزشی دکتری مصوب ۸۸۱۴۳.۰۷ کیلوبایت
آئین نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته۶۸.۵۴ کیلوبایت
آئین نامه آموزش‌های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری۵۳.۵۲ کیلوبایت
آئین نامه ادامه تحصیل فارغ‌الحصیلان رتبه اول دانشگاه ها۶۳.۵۹ کیلوبایت
آئین نامه اجرائی کمیسیون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی۳۳۷.۶۶ کیلوبایت
آئین نامه امکان گذراندن درس‌های اضافی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان در کارشناسی ارشد۴۲.۲۷ کیلوبایت
آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه۹۴.۹۷ کیلوبایت
آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی۱۲۰.۱۶ کیلوبایت
آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی۱.۲۸ مگابایت
آئین نامه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات عالی و پژوهشی۲۷۱.۶۱ کیلوبایت
آئین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آمزش عالی و پژوهشی۱۴۴.۰۸ کیلوبایت
آئین نامه اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی۱۰۴.۹۱ کیلوبایت
آئین نامه جدید آموزش کارشناسی ارشد۶۲ کیلوبایت
آئین نامه جدید ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی۷۱.۷۱ کیلوبایت
آئین نامه کارشناسی ۹۱۲.۳۴ مگابایت
آئین نامه قرارداد بورسیه داخلی موسسات اجرائی با دانشگاه‌ها۵۳.۹۴ کیلوبایت
آئین نامه ستاد تحصیلات تکمیلی وزارت فرهنگ و آموزش عالی۸۱.۴۷ کیلوبایت
آئین نامه تبدیل گروه علمی به پژوهشکده۶۱.۱۵ کیلوبایت
آئین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعدادهای درخشان۲۷.۰۸ کیلوبایت
آئین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعداد درخشان در دو رشته تحصیلی مقطع کارشناسی۳۱۸.۰۱ کیلوبایت
آئین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی ویژه دانش‌پژوهان ممتاز ارشد و دکتری۶۹.۵۵ کیلوبایت
آئین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانش‌پژوهان ممتاز۸۲.۷۶ کیلوبایت
آئین نامه واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‌ها۷۶.۱۵ کیلوبایت
بخشنامه پذیرش دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی۸۰.۶۶ کیلوبایت
دستورالعمل بکارگیری نیمه وقت اعضای هیأت علمی۷۲.۱ کیلوبایت
دستورالعمل اجرائی آزمون جامع دوره دکتری مصوب نهائی ۷۵۷۰.۵۴ کیلوبایت
دستورالعمل اجرائی اعطای بورسیه دکتری داخل سال ۸۸۴۶.۶۹ کیلوبایت
دستورالعمل اجرائی پذیرش دانشجو برای دوره‌های دکتری داخل۷۸.۴۷ کیلوبایت
دستورالعمل اجرائی تسهیلات به متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور با هزینه شخصی۷۰.۸۵ کیلوبایت
دستورالعمل مربوط به صدور گواهینامه دانشنامه و ریز نمرات۶۸.۷۲ کیلوبایت
دستورالعمل اعطای بورسیه دکتری خارج از کشور جهت تأمین هیأت علمی۸۴.۰۷ کیلوبایت
دستورالعمل ارائه تسهیلات خدمت نظام وظیفه به نخبگان و استعدادهای برتر۷۰.۰۵ کیلوبایت
دستورالعمل اجرائی بازنگری یا تدوین برنامه‌های درسی دانشگاه۱۱۸.۵۹ کیلوبایت
ادامه تحصیل دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در دانشگاه آزاد و سایر موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی۶۵.۹۸ کیلوبایت
نظام‌مند کردن و تسهیل ارتقای مربیان از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری۶۸.۸۵ کیلوبایت
نکات مربوط به آئین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در دو رشته تحصیلی کارشناسی۴۱.۱۹ کیلوبایت
ضوابط و آئین نامه‌های بنیاد ملی نخبگان مصوب ۸۹۳.۷۷ مگابایت

www.edu.iki.ac.ir