گزارش تصویری اردوی توجیهی - علمی دانش‌پژوهان ورودی 95(بخش دوم)

برگزاری کلاس‌های اخلاق در اردوی توجیهی - علمی دانش‌پژوهان ورودی95