همایش دانش پژوهان نیمه حضوری

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

با سخنرانی حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی دامت برکاته

اهداف همایش:

تبیین اهداف آموزشی و ارائه توضیحات لازم توسط کارشناسان 

و آشنایی بیشتر دانش پژوهان با شرح وظایف بخش های مختلف و استفاده از نظرات کارشناسان

زمان: پنج شنبه 5 اسفند ماه 95

ساعت: 8:30 الی 12:00

مکان: تالار مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

موضوع خبر: