لینک اطلاع رسانی کانال معاونت آموزش موسسه امام خمینی ره در پیام رسان سروش

لینک اطلاع رسانی معاونت آموزش موسسه امام خمینی ره  دربرنامه پیام رسان سروش جهت اطلاع از اخبارو فعالیت های آموزشی معاونت آموزش
https://sapp.ir/eduiki