قابل توجه دانش پژوهان ورودي سال 98 جهت معرفی منبع برای آزمون سطح بندی

باسمه تعالي

قابل توجه دانش پژوهان ورودي  سال  98

معاونت آموزش در نظر دارد براي آن دسته از دانش پژوهاني که از دانش رياضی نسبتاً خوبي برخوردارند و نيازي به گذراندن درس رياضيات مقدماتي احساس نمي کنند، آزمونی برگزار کند.

دانش پژوهان شرکت  کننده در آزمون در صورت احراز نمره از 14 تا 16 از شرکت در کلاس معاف شده و ملزم به شرکت در آزمون پايان نيمسال هستند و در صورت احراز نمره  16 و بالاتر حق شرکت در آزمون پايان ترم را ندارند و نمره اخذ شده در کارنامه ايشان ثبت می شود.

اين آزمون رأس ساعت 10/30صبح روز پنجشنبه سوم  مهرماه(98/07/03 ) در طبقه سوم برگزار مي گردد.

جهت ثبت نام از يکشنبه مورخ 98/06/03  الی پنجشنبه 98/07/03   به سايت دانش پژوهی  مراجعه فرماييد.

تاکيد مي شود که اين آزمون فقط در تاريخ فوق الذکر برگزار مي گردد و در صورت عدم شرکت در اين آزمون، دانش پژوهان بايد درس رياضيات مقدماتي را بگذرانند.

منبع آزمون :                         

کتاب:  رياضی مقدماتی  ( ابتدای کتاب تا صفحه95)

انتشارات:  موسسه

تأليف:  استاد غلامرضا صفايی صادق

 

معاونت آموزش

گروه رياضی و آمار

پیوستاندازه
sath bandy azmon2.pdf131.1 کیلوبایت