قابل توجه دانش پژوهان ورودي سال 93

معاونت آموزش در نظر دارد براي آن دسته از دانش پژوهاني که از دانش رياضی نسبتاً خوبي برخوردارند و نيازي به گذراندن درس رياضيات مقدماتي احساس نمي کنند، آزمونی برگزار کند. دانش پژوهانی که در اين آزمون شرکت کرده و نمره 17 و بالاترکسب نمايند، نمره آن درکارنامه ثبت و نيازی به گذراندن اين درس نخواهند داشت.

اين آزمون رأس ساعت 11:30 صبح روز دوشنبه بيست و چهارم شهريورماه (24/6/93 ) در طبقه سوم برگزار مي گردد.

جهت ثبت نام از چهارشتبه مورخ 19/6/93 الی يکشنبه 23/6/93 به سايت دانش پژوهی مراجعه فرماييد.

تاکيد مي شود که اين آزمون فقط در تاريخ فوق الذکر برگزار مي گردد و در صورت عدم شرکت در اين آزمون، دانش پژوهان بايد درس رياضيات مقدماتي را بگذرانند.

منبع آزمون :          کتاب رياضی مقدماتی

                           تأليف استاد غلامرضا صفايی صادق

معاونت آموزش                               

گروه رياضی و آمار