قابل توجه دانش پژوهان مقطع دکتری پذیرفته شده در امتحان جامع که درحال تدوین رساله می باشند:

طبق مصوبه هیات رئیسه پرداخت شهریه از تیرماه 93 منوط به تایید فرم سیر پیشرفت رساله از جانب استاد راهنما و مشاور و تحویل آن به اداره پایان نامه‌ها از تاریخ  15 تا 18 هرماه می‌باشد. جهت دریافت فرم مربوطه روی لینک زیر کلیک نمائید.

 

نمونه فرم گزارش سير پيشرفت رساله دانش‌پژوهان مقطع دکتري

موضوع خبر: