قابل توجه دانش پژوهان مقطع دکتری مؤسسه

دانش پژوهان محترم مقطع دکتری مؤسسه جهت تعریف اثر انگشت خود در دستگاه ساعت‌زن ورودی، تا پایان مردادماه و در ساعت اداری به اداره کارگزینی مؤسسه مرکزی مراجعه فرمایند.

          

اداره خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی