قابل توجه دانش پژوهان مقطع دکتری

قابل توجه دانش پژوهان مقطع دکتری

بدینوسیله به اطلاع می رساند در ايام تبليغي (رمضان، دهه اول محرم و دهه آخر صفر) به ميزاني که روزهاي کاري با ايام تبليغي مصادف شده است، ساعات فعاليت خود را به صورت دورکاري و خارج از موسسه ثبت نمايند.

                                                                                                                  با تشکر

                                                                                                                 اداره پایان نامه ها