قابل توجه دانش پژوهان مقطع ارشد

قابل توجه دانش پژوهان مقطع ارشد

بدینوسیله به اطلاع می رساند دانش پژوهانی که در آزمون دکتری مؤسسه شرکت کرده و پذیرفته شوند ، موظفند  2 ماه قبل از برگزاری کلاس های مقطع دکتری پایان نامه خود را تحویل اداره پایان نامه ها نموده و دفاع نمایند.(تا پایان آذرماه 1395)

                                                           با تشکر - اداره پایان نامه ها