قابل توجه دانش پژوهان محترم مقطع ارشد

براساس آیین نامه جدید شهریه (مصوّب 21/2/1393 ) حداقل ساعت مطالعه برای پرداخت شهریه 30 ساعت در ماه می باشد و به کمتر از آن شهریه تعلق نمی گیرد. بنابراین لازم است دانش پژوهان محترم جهت ثبت ساعت مطالعه در سامانه به این موضوع توجه داشته باشند.

اداره خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی