قابل توجه دانش پژوهان محترم ارشد و دکتری

با توجه به این که وزارت علوم مدارک دانش پژوهان ارشد و دکتری را که در مدت قانونی فارغ التحصیل نشده اند را تأیید نکرده است (هم اکنون نیز 23 مدرک را برگردانده است) لذا تأکید می شود که دانش پژوهان محترم از اشتغال به غیر از تحصیل پرهیز نموده و تلاش کنند که در مدت قانونی فارغ التحصیل شوند. طبیعی است که مؤسسه در قبال این امر هیچگونه مسئولیتی ندارد.

مدیریت تحصیلات تکمیلی