زمون‌های تخصصی ارشد 97

آزمون‌های تخصصی ارشد 97                     

از روز سه شنبه 12/15/ 96 الی پنج شنبه 12/17/ 96 با حضور نماینده سازمان سنجش در 5 رشته فلسفه، روان‌شناسی،حقوق، اقتصاد و فلسفه دین برگزار می‌گردد

آزمون‌های تخصصی ارشد 97  در سالن منفی 2 ساختمان مرکزی موسسه برگزار می گردد.