دیدار صمیمانه دانش‏ پژوهان ممتاز مؤسسه امام خمینی(ره) با علامه مصباح یزدی