دوره­های آموزش آزاد زبان انگلیسی و عربی

ویژه اعضای هیئت علمی، دانش پژوهان و کارکنان مؤسسه

همراه با اعطای گواهینامه پایان دوره

زمان ثبت نام: 94/6/7  لغایت 94/6/14

شروع دوره: اول مهرماه 1394

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام در آزمون تعیین سطح و اطلاع از شرایط و ضوابط برگزاری دوره ها به گروه زبان واقع در طبقه چهارم مؤسسه و یا به سایت گروه زبان به نشانی http://language.iki.ac.ir مراجعه نمایند.

تلفن های تماس: ۳۲۱۱۳۴۵۰ ـــ ۳۲۱۱۳۴۴۸