جلسیه توجیهی سال تحصیلی 97-98

جلسه توجیهی ورودی سال تحصیلی جدید97-98مقطع کارشناسی دوره حضوری درروز پنج شنبه 19/7/97 ساعت7صبح همراه قرائت زیارت عاشورا ‌صبحانه وسخنرانی حجه الاسلام دکترآقا طهرانی و خوشامد گویی و سخنرانی قائم مقام  و معاونت آموزش موسسه و ارائه نکات وموضوعات مختلف آموزشی توسط مسئولین آموزش و مدیریت دانش پژوهی معانت فرهنگی موسسه در سالن اجتماعات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره برگزار گردید.