جلسه همكاران و مسؤلين معاونت آموزش در روزیک شنبه مورخ 97/11/07

جلسه صمیمی کارکنان  و مدیران با معاون محترم آموزش جناب حجه الاسلام و المسلمین دکتر موسوی نسب صبح روز یک شنبه 7 بهمن ساعت 7:30 به همراه صبحانه در نماز خانه موسسه برگزار شد.