جلسه معاون محترم آموزش با دانش‌پژوهان مقطع ارشد و دکتری

با استعانت از درگاه ایزد منان جلسه‌ توجیهی معاون محترم آموزش با دانش‌پژوهان مقطع ارشد و دکتری برگزار می‌گردد.

 زمان: 93/12/11 بعد از نماز مغرب و عشاء

 مکان: نمازخانه موسسه (واحد پردیسان)

 موضوع: جلسه توجیهی (مسائل آموزشی، پرسش و پاسخ)

از کلیه دانش‌پژوهان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می‌آید.