ثبت نام دوره دکتری 99-98 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

ثبت نام دوره دکتری99-98مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رهآغاز شد.

متقاضیان می‌تواننداز10اسفندماه در سامانه ذیل ثبت نام کنند.

(http://paziresh.iki.ac.ir)

بديهي است داوطلباني قادر به ثبت نام در اين سامانه خواهند بود كه یا فارغ‌التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد موسسه بوده باشند و یا فقط از مقطع ارشد پایان نامه آنها باقی مانده باشد.

لازم به ذكر است به منظور تعيين ظرفيت رشته‌ها مهلت ثبت‌نام تمديد نخواهد شد.