برگزاری جلسه کارمندان معاونت آموزش

نشست صمیمی کارکنان معاونت آموزش

کارکنان معاونت آموزش صبح چهارشنبه مورخ  94/10/16 در نشستی صمیمی به بررسی آسیب شناسی مشکلات آموزشی و  راه های برون رفت از آن پرداختند.