برگزاری آزمون ورودی دکتری 95 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

برگزاری آزمون ورودی دکتری 95 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
آزمون ورودی کتبی تخصصی دکتری سال تحصیلی 96-95 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره در تاریخ‌‌های 27 / 28 / 29 /1395/07 در هفت رشته تحصیلی دین شناسی ، فلسفه علوم اجتماعی ،  علوم اقتصادی، علوم سیاسی ، کلام ، مدیریت و تاریخ با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد.