برگزاری آزمون ریاضیات مقدماتی برای دانش‌پژوهان

قابل توجه دانش پژوهان ورودي  سال 94

معاونت آموزش در نظر دارد براي آن دسته از دانش پژوهاني که از دانش رياضی نسبتاً خوبي برخوردارند و نيازي به گذراندن درس رياضيات مقدماتي احساس نمي کنند، آزمونی برگزار کند.

دانش پژوهانی که در اين آزمون شرکت کرده و نمره 17 و بالاتر کسب نمايند، نمره آن در کارنامه ثبت و نيازی به گذراندن اين درس نخواهند داشت.
اين آزمون رأس ساعت 11:30 صبح روز پنج شنبه بيست و ششم شهريور ماه 94/6/26 در طبقه سوم برگزار مي گردد.
جهت ثبت نام از شنبه مورخ 94/6/21  الی سه شنبه 94/6/24   به سايت دانش پژوهی مراجعه فرماييد. 

http://student.iki.ac.ir/gateway/stuAuthenticate.php

تاکيد مي شود که اين آزمون فقط در تاريخ فوق الذکر برگزار مي گردد و در صورت عدم شرکت در اين آزمون، دانش پژوهان بايد درس رياضيات مقدماتي را بگذرانند.

منبع آزمون:
کتاب رياضی مقدماتی  ( ابتدای کتاب تا صفحه95)
تأليف استاد غلامرضا صفايی صادق

معاونت آموزش                         

گروه رياضی و آمار