اطلاعیه مركز آموزش مجازي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

 (فراخوان جذب دانشجو) مركز آموزش مجازي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

 جهت كسب اطلاعات بيشتر در ساعات اداري با اين شماره تماس بگيريد 02532923570

روابط عمومي مركز آموزش مجازي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)