آغاز ثبت نام دوره تربیت مدرس آموزش مبانی اندیشه اسلامی (طرح ولایت)

آغاز ثبت نام دوره تربیت مدرس آموزش مبانی اندیشه اسلامی (طرح ولایت)http://qabas.iki.ac.ir/node/5331