آدرس کانال اطلاع رسانی معاونت آموزش

دوستانی که علاقمندند اطلاعات و اخبار معاونت آموزش را در کانال اطلاع رسانی معاونت آموزش موسسه امام خمینی ره در پیام رسان سروش و پیام رسان ایتا با لینک های ذیل  پیگیری کنند.

 @eduiki لینک اطلاع رسانی معاونت آموزش موسسه امام خمینی ره در پیام رسان سروش

https://eitaa.com/amozeshmoasse لینک اطلاع رسانی معاونت آموزش موسسه امام خمین ره  دربرنامه پیام رسان ایتا