قابل توجه دانش­ پژوهان حضوری؛

 بدینوسیله، به اطلاع میرساند : زمان و محدوده آزمون­­­های میان ترم زبان انگلیسی عمومی اعلام می­گردد:

1-آزمون میان ترم زبان پیشنیاز: یکشنبه25/1/98– ساعت 16:45- محدوده امتحان: ازدرس یک تا هفده گرامر و از درس یک تا هفت واژگان.

 

2-آزمون میان ترم زبان عمومی3:یکشنبه25/1/98–ساعت 15- محدوده امتحان: دروس 1 و2و3 از کتاب گلوکال دو.

 

3-آزمون میان ترم زبان عمومی4دوشنبه26/1/98ساعت 15- محدوده امتحان: درس 6 و درس 7 تا پایان صفحه 89 (تا ابتدای (Using a Dictionary

توجه:

با توجه به اینکه از مجموع نمره ی پایان ترم، 8 نمره آن به آزمون میان ترم اختصاص دارد لذا شرکت در آزمون میان ترم برای همه­ ی دانش پژوهان اعم از معافین از کلاس الزامی می باشد.