تقويم آموزشي تحصیلی نیمه حضوری نیمسال دوم 98 -97

بسمه تعالي

تقویم  آموزش نیمه حضوری ترم دوم 1397

عنوان

شروع

پایان

نیم سال دوم سال تحصیلی98-97

شنبه

97/11/06

جمعه

98/04/21

انتخاب واحد

چهار  شنبه

03/11/97

جمعه

05/11/97

حذف و اضافه

سه شنبه

23/11/97

پنج­شنبه

25/11/97

امتحانات ميان ترم

چهارشنبه

21/01/98

پنج شنبه

29/01/98

امتحانات پايان ترم

جمعه

07/04/98

جمعه

21/04/98

 

 

پیوستاندازه
tagwim neme hozory-2-97.pdf98.03 کیلوبایت