گروه برنامه ریزی آموزشی

حجه الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسن جعفری
مسئول گروه برنامه ریزی آموزشی
داخلی 102
سابقه تحصيلي:
ديپلم رياضي فيزيک 1371 دبيرستان امام خميني قم، ورود به حوزه علميه قم 1371 مدرسه علميه معصوميه
اتمام پايه 6 سال 1375 مدرسه علميه معصوميه
اتمام پايه 10 سال 1378
تحصيل در درس خارج حوزه از سال 1378 تا کنون
ورود به مؤسسه امام‌خميني سال 1375
اتمام دوره عمومي سال 1379
اتمام دوره ارشد مديريت 1385
شروع دوره دکتري مديريت 1386
اتمام دکتري 1392
سابقه تدريس:
تدريس دروس مختلف حوزوي از مقدمات تا کفايه (از سال 1373 تا کنون):
•    به صورت خصوصي.
•    مدرسه علميه معصوميه
•    مدرسه علميه امام‌رضا عليه‌السلام
•    مدرسه علميه مشکات تهران
•    دوره سفيران
تدريس در دانشکده اصول دين:
•    آشنايي با علوم اسلامي سال 81
•     منطق  سال 81
تدريس در مؤسسه امام خميني:
•    فرايند خط‌مشي‌گذاري(چهار دوره کارشناسي مديريت)
•     اصول مديريت اسلامي(يک دوره کارشناسي ارشد مديريت)
•     سياست‌گذاري عمومي(دو دوره کارشناسي علوم سياسي)
•    مديريت آموزشي(يک دوره کارشناسي علوم تربيتي)
•     مديريت تحول(دو دوره کارشناسي مديريت)
•    سمينار مديريت در نهج‌البلاغه(يک دوره کارشناسي ارشد مديريت)
•    مديريت تطبيقي(يک دوره کارشناسي ارشد مديريت)
•    اصول مديريت(يک دوره کارشناسي)
•    آشنايي با ساختار نظام جمهوري اسلامي (چند دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان)
تدريس در دوره طرح ولايت:
•    (مباني 4) چهار دوره (83 و 88 و 91 و 92)
تدريس در مؤسسه علوم انساني (جامعه‌المصطفي):
•    مديريت آموزشي فرهنگي (کارشناسي)
•    ‌ فقه مديريت (کارشناسي)
•    زبان تخصصي مديريت (کارشناسي)
•    خط‌مشي‌گذاري با رويکرد اسلامي (کارشناسي ارشد)
•    مديريت راهبردي با رويکرد اسلامي (کارشناسي ارشد)
•    مديريت تطبيقي (کارشناسي ارشد)
تدريس در دانشگاه آزاد
•    نظريه‌هاي نوين سازمان و مديريت (دو دوره دکتري مديريت آموزشي)
برگزاري کارگاه آموزشي در موضوعات مديريتي:
•    مديريت زمان (چند دوره براي طلاب، دانشجويان، کارکنان ادارات، قضات)
•    مهندسي فرهنگي (چند دوره براي مديران ارشد استان‌ها و سازمان‌ها)
سابقه پژوهشي:
پايان‌نامه دوره ارشد: با عنوان استراتژي تحول منابع انساني از منظر قرآن
پايان‌نامه دوره دکتري با عنوان تبيين الگوي نظام‌مند تدوين خط‌مشي ديني در نظام جمهوري اسلامي
مقاله: بررسي ديدگاه پست مدرن و تاثيرات آن در نظريه سازمان و مديريت مجله معرفت
مقاله: جايگاه حوزه علميه در سياست‌گذاري فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي ايران، (ارائه شده در همايش سياست‌گذاري فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي) مجله اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي شماره اول.
مقاله: فقه حکومتي و خط‌مشي‌گذاري عمومي مجله اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي شماره 3
مقاله: روش‌شناسي پژوهش در مديريت علوي، مقاله پذيرفته شده در همايش مديريت علوي
اداره دو دوره کاروزي تحقيق در مؤسسه امام خميني «ره»
راهنمايي چند تحقيق پاياني در مؤسسه علوم انساني
مشاوره چند پايان‌نامه کارشناسي ارشد و دکتري در مؤسسه امام خميني «ره»
داوري چندين پايان‌نامه در مقطع ارشد و دکتري در مؤسسه امام خميني و دانشگاه باقرالعلوم و سطح سه و چهار حوزه علميه
برگزاري چند نشست علمي
ارائه مقاله در همايش سياست‌گذاري فرهنگي نظام جمهوري اسلامي
نقد و ارزيابي چندين مقاله و طرح پژوهشي در مؤسسه امام خميني «ره»
تحقيقات مختلف کلاسي در موضوعات مرتبط با رشته مديريت
رتبه‌ها و جوايز علمي:
رتبه اول امتحانات کتبي و شفاهي حوزه علميه قم پايه ششم سال .1375
رتبه اول امتحانات کتبي و شفاهي حوزه علميه قم پايه دهم سال 1378.
رتبه‌هاي ممتاز در سال‌هاي مختلف مدرسه معصوميه و دوره عمومي مؤسسه امام خميني
رتبه اول دوره ارشد مديريت مؤسسه امام خميني سال 1375
رتبه‌هاي اول تا سوم در مسابقات حفظ قرآن شهرستان و استان قم و تهران در سال‌هاي مختلف
رتبه سوم مسابقات کشوري حفظ کل قرآن سال 1374.
فعاليت‌هاي اجرايي و علمي:
مديريت کتابخانه مؤسسه امام خميني از سال 1384 تا 1389
عضويت در هيات مديره انجمن مديريت اسلامي از بدو تشکيل تا سال 1389
عضويت در کميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال حاضر
عضويت در کميته اقتصاد و مديريت اسلامي کميسيون مطالعات اسلامي مجمع تشخيص مصلحت نظام
عضويت در شوراي علمي گروه مديريت مؤسسه امام خميني «ره»
عضويت در شوراي معاونت برنامه‌ريزي مؤسسه ولاء‌منتظر
مسؤول گروه برنامه‌ريزي آموزشي مديريت طرح و برنامه معاونت آموزش مؤسسه امام خميني
معاونت علمي تربيتي و دبيري هيات امناي مجتمع حوزه‌اي صدر (طرح مشکات)
برنامه‌هاي تبليغي:
 مبلغ نهاد رهبري در دانشگاه‌هاي اميرکبير، شهيد بهشتي، اصفهان، کاشان، همدان، و ...
تبلغ مردمي در شهرهاي تهران و قزوين و ...
سفرهاي خارجي علمي تبليغي:
عربستان سعودي سال 1374 شرکت در مسابقات بين‌المللي قرآن مکه مکرمه
عربستان سعودي 5 سفر حج و 11 سفر عمره: معين و روحاني کاروان حج و روحاني کاروان‌هاي عمره دانشجويي و عادي از سال 1382 تا کنون
عراق: 4 سفر روحاني کاروان عتبات
 

 

سعید دره شیری
کارشناسی مسئول برنامه ریزی آموزشی
سابقه کار 15سال
شرح وظایف گروه برنامه‌ریزی آموزشی:
1. تهيه‌پيش‌نويس‌آيين‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، مقررات آموزشي و رويه‌هاي اجرايي‌ با همکاري مديريت ها و کارشناسان جهت تصويب‌ درمراجع ذيصلاح
2. رصد برنامه‌هاي ۵ سالة گروه‌های علمی و تنظيم ‌برنامه‌هاي ‌ساليانه ‌بر اساس مصوبات شوراي ذي صلاح مربوطه
3. بررسي طرح ها و برنامه هاي ارجاعي معاونت آموزش و ارائه راه کارها و پيشنهادات
4. رصد و بروزرسانی ضوابط و مقرارات آموزشی مطابق با ضوابط و قوانین بالادستی
5. طراحی دوره های آموزشی جهت ارتقای دانش پژوهان
6. طراحی دوره های دانشافزایی برای اعضای هیأت علمی
داخلی 102