همکاران مدیریت آموزش‌های نیمه‌حضوری

 

تصویر نام همکار پست سازمانی شماره تلفن
محمد حسین جمالی رئیس اداره  خدمات آموزشی

32113234

ابوالفضل سلم ابادی کارشناس مسئول اداره امتحانات

32113231